CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

  • Chấp nhận bảo hành với các trường hợp:

Sai mật khẩu, sai mật khẩu email, bị khóa trước khi mua

Tài khoản sai với thông tin mô tả (với các loại tài khoản có bạn bè chấp nhận bảo hành nếu số bạn thấp hơn quá 5% so với mô tả, ít hơn khách dùng giúp shop vì nó không đáng kể)

Tài khoản quảng cáo đã bị sử dụng hoặc die trước ngày mua

Link BM bị die, hết hạn, hoặc cần hỗ trợ get lại link mới vui lòng báo trong 24h để tránh via cầm BM bị die, sau 24h sẽ không được bảo hành

  • Từ chối bảo hành với các trường hơp:

Khôi phục mật khẩu qua email, bị khóa tài khoản khi đăng nhập và sử dụng, tự ý up ảnh khi die 282

Bấm kháng nghị không kiểm tra được ngày khóa đối với tài khoản bị die 282

Các trường hợp sai local, trừ những hàng bao local

Tài khoản checkpoint mail là tài khoản đã add mail trên 30 ngày, không bảo hành nếu ra dạng khác (checkpoint số điện thoại, két tím, 282...)

Hàng zin ads là hàng chưa check tài nguyên nên sẽ không bảo hành nếu die ads

Các trường hợp add thẻ, sử dụng làm hold, die tài khoản quảng cáo, bm

Các trường hợp đã thay đổi thông tin tài khoản, dùng die nếu lỗi sẽ không được bảo hành, vui lòng kiểm tra kỹ tài khoản trước khi thay đổi và sử dụng

Các mặt hàng chưa dính ip việt, nhưng khi dùng để dính ip việt, nếu lỗi sẽ không được bảo hành

Không hỗ trợ đổi trả khi mua sản phẩm nhưng không ưng ý, đọc kỹ tiêu đề và ghi chú của sản phẩm

Không bảo hành hotmail của via hoặc clone nếu die

  • Lưu ý thêm

Nạp đủ dùng, không hỗ trợ hoàn tiền

Một số hàng host sẽ qua spam, nên việc bị báo spam là bình thường, cái này sẽ không bảo hành

Web không hỗ trợ mua về để đó, fb quét die sẽ không được bảo hành, dùng tới đâu mua tới đó tránh die mất tiền

Trao đổi sub và tương tác chéo là web trao đổi tương tác, đơn mua chỉ được chạy khi có người chạy kiếm xu, đơn chưa chạy vui lòng chờ