Hướng dẫn mở khóa checkpoint 282 ( nhập số điện thoại )

Với dạng này ACE dùng số của mình hoặc thuê số điện thoại ở các web dịch vụ cho thuê sđt, sau khi nhập sdt ACE tải ảnh ở web https://www.unrealperson.com up lên, sau 24 tiếng sẽ có kết quả

Một số trang web thuê sdt uy tín ACE có thể tham khảo: https://winmail.shop/, https://viotp.com/