Hướng dẫn mở khóa checkpoint 956 ( có nút bắt đầu )

Với dạng này ACE chỉ cần đăng nhập vào facebook, bấm bắt đầu, chọn tùy chọn gửi mã code về mail, sau đó vào mail ( thường là hotmail ) qua link đăng nhập hotmail , lấy mã code trong thư vừa nhận quay về trang facebook nhập code vào là xong.